Coachande ledarskap

Inga nya utbildningar är upphandlade i nuläget. Intresseanmälan mottas löpande av kontaktpersoner nedan. Utbildningen genomförs tidigast med start hösten 2020.

En "praktisk" utbildning för dig som vill få god kunskap och färdighet i hur du som chef och ledare kan arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt.

Målgrupp: chefer på olika nivåer inom ASF. Du ska ha varit chef i ett par år och kommit in i ditt uppdrag

Utbildningens mål:

  • att få en god kunskap i hur du som chef och ledare kan arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt.
  • hur man, via sitt eget sitt eget sätt att möta medarbetarna, kan få dem att känna mer tillit, bli starkare som medarbetare, känna engagemang, ta ansvar och i slutändan må bättre och leverera ett bra resultat.

Upplägg och genomförande

Utbildningen består av fyra utbildningstillfällen i grupp. Dessa varvas med individuella coachmöten och interna övningar med kollegor.

Dag 1 (heldag) – grunderna i coachande ledarskap

Vi går igenom grunderna i det coachande ledarskapet som baseras på professionell coaching och coachande handledning. Kortare teoripass varvas med praktiska övningar.

Dag 2 (halvdag) – coachande ledarskap i praktiken

Det Coachande ledarskapet förankras djupare genom mer teori och fler verktyg.

Dag 3 (halvdag) – coachande ledarskap – 1-minuts coaching

Vi fortsätter öva på praktisk tillämpning där fokus läggs på hur coaching och handledning kan tillämpas i de vardagssituationer som uppkommer i organisationen.

Dag 4 (halvdag) – uppföljning och avslut

Individuell coaching (2 x 1,5 h) – förankring

Deltagarna får var sin coach och där finns möjligheter att ta upp sina individuella behov för att få mest utväxling av utbildningen.

Övningar – "buddiepar"

Deltagarna kommer att arbeta i "buddiepar" genomgående i utbildningen. Detta för att ytterligare integrera det nya lärandet och dess värde. De håller koll på och inspirerar varandra och hjälps åt att lära nytt.

Vad förväntas av mig när jag medverkar i utbildningen?

  • att ha tilltro och vara intresserad av ett coachande förhållningssätt
  • att aktivt bidra vid träffarna samt ta ett eget ansvar för att utvecklas via enskilda-/par övningar;
  • att tillsammans med andra chefer reflektera och dela med sig av framgångar och motgångar.

Utbildare:

Vid tidigare tillfällen Britt Weide och Ann Weide på Coach Walk

Tider:

En heldag (08:30-16:00) och tre halvdagar (4 timmar)

Inga utbildningstillfällen är planerade just nu. Intresseanmälan sker till någon av kontaktpersonerna nedan.

Plats:

Kostnad:

ca 6 500 kr

Begränsat antal platser: max 12 deltagare

Sista anmälningsdag:

Intresseanmälan sker till någon av kontaktpersonerna nedan

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen