Malmologga
Origomanual

Boka/koppla kontaktperson till brukare

1. Kommer du från bilden "Registrera anställningsuppgifter" syns kontaktpersonen redan i bilden. Gå vidare till punkt 3.
2.Har du ingen kontaktperson i bilden, öppna värdelistan för Personnr och sök fram den kontaktperson som ska kopplas till brukaren. Tryck på knappen Utför fråga.
3. Klicka med markören i fältet Koppla en kontaktperson till en brukare och tryck på knappen Ny.
4. Kommer du direkt från kölistan och brukaren är ny (inte tidigare varit kopplad till en kontaktperson) kommer brukaren automatiskt upp i fältet. Om brukaren varit kopplad tidigare, öppnar du värdelistan där du får välja rad som ska kopplas. De rader som är avslutade visas med till och med datum. Kommer du inte från kölistan söker du fram brukaren i värdelistan.
5. Efter att du valt brukaren tabba dig fram till fältet From datum och ange det datum då brukaren och kontaktpersonen börjar träffas.

Regististera tidBrukaruppgifterBrukare åter till kölistaBoka koppla

För att registrera tid tryck på knappen Reg tid.
För att titta på brukaruppgifter tryck på knappen Brukareuppgifter.
För att skicka brukaren åter till kölistan tryck på knappen Br. åter kölistan

Behöver du uppdatera uppgifter på kontaktpersonen (namn, anstnr, adress, telefon, stadsdel och fromdatum) gör du detta i bilden "Registrera anställningsuppgifter". Observera att anstnr och fromdatum saknas i denna manualbild men finns i Origo.

Sidan uppdaterad 2013-06-28