Utbetalningsprocess

Utbetalning till handledare Privat

 • Om det redan finns ett anställningsnummer som inte är äldre än ett år i resursen, så låt det anställningsnumret stå kvar. Är anställningsnumret äldre än ett år så ring antingen till HR-service för att försäkra dig om att numret fortfarande är aktuellt alternativt ansök om ett nytt anställningsnummer, se nedan. Finns inget anställningsnummer, ansök om ett nytt, se vidare beskrivning här:
 • Logga in på HRutan.
 • Klicka på Registrerare, högst upp till vänster.
 • Klicka på Uppdragstagare - anmäl ny i
  vänsterkolumnen.
 • Fyll i handledarens uppgifter och välj aktuell socialtjänst för ungdomen i Anmäl ny uppdragstagare inom IoF.
 • Skicka.
 • Via e-post inkommer ett kvitto från HR service att anmälan är mottagen.
 • Via e-post inkommer sedan inom tre dagar ett anställningsnummer från HR-service.
 • Öppna ProCapita.
 • Gå in i Resurs i Navigatorn.
 • Välj Uppdragstagare och öppna mappen för aktuell handledare.
 • Fyll i anställningsnumret i rutan Anställningsnummer.
 • Spara.
 • Gå in i ungdomens journal.
 • Klicka på resursen (gubben).
 • Markera raden för handledaren.
 • Var noga med att inte fylla i ett "t.o.m - datum" förrän betalningen har gått igenom.
 • Klicka på ikonen Ekonomi.
 • Gå in på fliken Preliminära kostnader/intäkter.
 • Skriv in summan på Arvode belopp/dag.
 • Skriv in ett datum som är en vardag som ligger framåt i tiden, mellan den första och sjunde i månaden (vissa månader funkar det även upp till den tionde). Se länk: Datum för hämtning av utbetalningarLänk...Word (word, 13 kB). Datumet ska vara likadant i rutorna fr.o.m. och t.o.m.
 • Spara.
 • Då utbetalningarna hämtas mellan dag 7-10, kan ärendet avslutas den elfte. Kontrollera att utbetalningen är genomförd innan ärendet avslutas (se nedan).

Kontrollera utbetalning till handledare Privat

 • Gå in på HRutan med din personliga inloggning.
 • Gå in på Registrerare högst upp till vänster.
 • Gå in på fliken Tillägg/Avdrag/Utlägg.
 • I fältet Pnr/namn, fyll i handledarens personnummer
 • Klicka på ikonen Sök.
 • Välj aktuell anställning i rullistan och klicka sedan visa historik.
 • I fältet Orsak, se Arvode och att summan stämmer med sedan tidigare inlagd siffra.
 • Avregistrera handledaren i Resurs Procapita genom att gå in på uppdragstagare — klicka på handledarens mapp —  bocka i rutan ej aktuell — spara.
 • Återgå till huvudprocess.
 • Om utbetalning ej gått iväg, kontakta HR-service på 040-34 94 94. Beroende på vad felet är, gör en ny utbetalning eller en extrautbetalning.
 • Vid extrautbetalning, fyll i blankett extrautbetalningWord (word, 83.5 kB) och skriv tydligt på blanketten att det handlar om en extrautbetalning, skicka till HR-service.

Utbetalning till Företag/förening

 • Gå in i ungdomens journal.
 • Gå in på ikonen Ny.
 • Öppna ikonen Beslut.
 • Fyll i Beslutsdatum.
 • Klicka fram ditt namn.
 • Klicka fram Särskild enskild Utbetalning i rutan Beslut.
 • Fyll i summan.
 • Fyll i datum, förslagsvis dagen efter, datumen ska vara likadana i fr.o.m. och t.o.m.
 • Spara.
 • Gå in på ikonen Utbetalning.
 • Fyll i betalsätt, det vill säga via vilken typ av konto som utbetalningen ska gå till.
 • Fyll i Utbetalningsdatum, samma datum som tidigare.
 • Fyll i Belopp, samma summa som tidigare.
 • I fältet Konto, leta fram företagets gironummer.

  Om gironumret är inlagt:
 • Fyll i Meddelande; antalet timmar som arvodet motsvarar och att det kommer ifrån Ungdomstjänst.
 • I fältet Räkningsnummer, fyll i en valfri siffra mellan 1-4.
 • Spara
 • I rutan som kommer fram, bekräfta med ditt lösenord för ProCapita och tryck sedan ok.
 • Återgå till huvudprocess

  Om giro-numret inte är inlagt:
 • Kopiera företagets/föreningens uppgifter och giro-nummer ifrån Bonigi till ett word-dokument.
 • Fyll i dokumentet Lägga in företagWord (word, 53 kB).
 • Skicka dokumenten via internpost eller e-post till ansvarig kontaktperson på aktuell socialtjänst som registrerar företag/föreningar.
 • När du har mottagit e-post att giro-numret är inlagt, gör utbetalningen från början, se ovan, Utbetalning till Företag/förening.

Kontrollera utbetalning till Företag/förening

 • Gå in i ungdomens journal i ProCapita.
 • Gå in på ikonen utbetalning.
 • Kontrollera att det står ÖVERFÖRD på sidans högra nedre hörn under "meddelande".
 • Om utbetalningen är överförd, fyll i Underlag för utbetalning FöretagWord (word, 48 kB) och skicka en kopia till ansvarig kontakt på aktuell socialtjänst.
 • Sätt original av "Underlag för utbetalning" i handledarpärmen.
 • Avregistrera handledaren i Resurs Procapita genom att gå in på uppdragstagare — klicka på handledarens mapp -  bocka i rutan ej aktuell — spara.
 • Återgå till huvudprocess.