Ungdomstjänst Rekrytering

Kartläggning av rekryteringsbehov

 • Tänk över om det behövs fler platser inom en viss bransch och/eller inom ett visst stadsområde.

Rekryteringsintervju

Förberedelse

 • Handledaren är skyldig att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret innan uppdraget kan påbörjas, se belastningsregisterprocess. Datum för utdrag ur belastningsregistret ska sedan skrivas i Bonigi.
 • Kontrollera i Bonigi om där finns information om skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten och kontakta Tillståndsmyndigheten avseende kontroll avseende tobak och alkohol.
 • Om allt är godkänt, gör rekryteringsintervjun med tilltänkt handledare och om möjligt med tillförordnad handledare.
 • Ta med HandledarinformationWord (word, 62.5 kB) att ge till handledaren.
 • Ta med Inspirationsdokument RekryteringsintervjuWord (word, 26.5 kB).

 Möte

 • Ta kontakt med tilltänkt handledare på arbetsplatsen.
 • Informera om ungdomstjänst och vad uppdraget som handledare innebär.
 • Intervjua handledaren utifrån Inspirationsdokument Rekryteringsintervju. 
 • Överlämna handledarinformation.

Efterarbete

 • Vid behov, diskutera intervjun med kollegor.
 • Gör en helhetsbedömning. Om handledaren och arbetsplatsen godkänns, skriv in informationen i Bonigi.
 • Meddela handledaren att belastningsregister kommer att behöva uppvisas igen om hen inte haft ett uppdrag på två år.