Processbeskrivning på arbetsflödesschema med tillgänglighetstavla

1. Arbetsflödesschema            

 • Montera diskmaskinen sätt i proppen, lägg gallren på plats.
 • Tryck på nedersta knappen(ring med streck), tryck sedan på pilarna högre upp så stängs huven och maskinen fylls med vatten.
 • När du diskar skall programmet stå på P2.
 • När maskinen inte diskar välj program P0, huven skall vara nerfälld. Använd knapparna då du fäller ner eller upp huven.
 • Den smutsiga disken skall alltid stå på höger sida. Viktigt att grovdiska och spola all disk innan den sätts in i maskinen.
 • Ren disk körs ut på vänster sida.
 • Byt om till yrkeskläder +mössa (se checklistan)
 • Titta i loggboken och på anslagstavlan, på kökets kontor om det finns någon viktig information.
 • Titta på matsedeln vad som skall lagas.
 • Titta i svalen mitt emot stora frysarna, vad som är framplockat till dagens matlagning.
 • Ta fram övriga ingredienser från grönsakssvalen och kylen.
 • Plocka fram det som skall användas nästa dag eller senare från frysen och lägg i svalen.
 • (se på matsedeln för morgondagen)
 • Vid varuleverans: kontrollera, mot följesedeln, att alla varor kommit. Anteckna detta eller informera ordinarie kökspersonal på plats.
 • Titta på temperaturmätarna på kylar och frysar, emellanåt, så att de håller rätt temperatur. Frysarna skall vara under -18 och kylarna under +8. 
 • Tvättstugan finns i källaren. Tvättkorgen står på kökets toalett, är tvättkorgen full så lägg i en tvätt.
 • Om du får tid över titta efter vad som skulle behöva göras. T.ex. ta upp torr tvätt, från källaren, och vik ihop. Ställa i ordning i förrådet. Förbereda och underlätta för den personal, som kommer efter dig.
 • Sophantering Påsarna slängs alltid efter arbetsdagens slut, pappåse i brunn tunna på lastkajen och plastsäcken i restavfall grön tunna vid övriga tunnor. Det, som slängts i den gröna lådan, metall eller plast, töms i respektive blå kärl. Papper eller kartong slängs i avsedda kärl, även de blå.
 • Ytterdörren i källaren skall vara öppen under arbetsdagen, men niotillhållarlåset skall låsas efter arbetets slut.
 • Branddörrar Dörren ner till källaren skall alltid vara stängd. Dörren till trapphallen till andra våningen skall stängas innan kökspersonalen går hem.
 • Övriga dörrar. Innan kökspersonalen går hem skall ytterdörren mot gården låsas med niotillhållarlås. Innerdörren mot köket skall stängas och låsas och ytterdörren mot lastkajen skall smällas igen. Känn efter så att den är ordentligt låst.

2.Tillgänglighetstavlan

3. Kommentarer till tillgänglighetstavlan

Tavlan visar med olika färger graden av tillgänglighet för frågor och samtal.

Rött = Kökspersonalen är upptagen.

Gult = Kom in och fråga – hinner vi så hjälper vi till.

Grönt = Kökspersonalen har möjlighet att ta emot

Tänk på: att om ni vill beställa något speciellt kan det ta en vecka innan vi får leverans, så var ute i god tid!