Processbeskrivning information vid introduktion av nyanställd eller praktikant

Informationsblad vid introduktion av nyanställda eller praktikant      

1. Skyddskläder

Byxor, t-shirt och förkläde finns att låna här. Godkända skor skall användas. De skall vara heltäckande med halksula och förstärkning över tårna. Skyddsmössa skall användas, så att håret är heltäckt. Smycken och nagellack får inte användas i tjänsten.

2. Personlig hygien

Viktigt med god hygien i köket. Se till att tvätta händerna ofta och använd emellanåt handsprit

Använd latexhandskar om du har sår eller inflammerade utslag.

Var speciellt uppmärksam vid hantering av sallad och kall mat. När du hanterar kall mat skall du byta handskar ofta.

Var extra noga när du hanterar kött och fisk.

Ha inte samma handskar mer än 20 min.

VAR NOGGRANN MED HYGIENEN

3. Renlighet i köket

Arbetsbänkarna rengörs med papper, diskborste med milt diskmedel och skrapa.

Rengöring av maskiner, som degblandaren, potatisskalaren och grönsaksskäraren, se beskrivning blad 3.

Var uppmärksam på skadedjur, flugor och andra insekter. Om du ser några i köket så säg till med en gång!!

Soporna källsorteras: pappåse för matavfall, plastpåse för restavfall och övrigt läggs i grön låda för senare sortering vid tunnorna.

Se städschema, på anslagstavlan på kontoret.

HÅLL ALLTID RENT OCH SNYGGT OMKRING DIG!

4. Diskmaskinen

Viktigt att du lär dig handhavande av diskmaskinen, se anslag

All smutsig disk ska stå på höger sida. Skölj all disk innan du sätter in den i maskinen

All ren disk på vänster sida. Se till så att disken är torr innan den förflyttas till sina platser.


5. Matlagningen 

Var noggrann när det gäller allergier och överkänslighet mot olika typer av mat: Jämför beställningslistorna med specialkost listan. Är du osäker kontrollera innehållsförteckningen på förpackningen. Allergimat hanteras avskild från övrig livsmedelsberedning. Obs! extra viktigt när det gäller glutenfri kost.

Skärbrädornas olika användningsområde:

     grön och vit = grönsaker

     Blå = fisk

     Röd = rått kött

     Brun = tillagat kött

     Gul = ost

Vågen. Lägg aldrig mat direkt på vågen.

HÅLL RENT PÅ DIN ARBETSSTATION MELLAN VARJE MOMENT

Tina aldrig frysvaror i rumstemperatur, använd avsvalningskylen. Se till så att hanteringen i rumstemperatur blir så kort, som möjligt.

Varmhållning av mat, över 62 grader, skall ske i högst 2 tim

Nedkylning av mat till +8 skall göras inom 4 tim. Snabbaste nedkylningen görs i vattenbad.

Tining eller nedkylning görs i svalen, men aldrig samtidigt. Allt skall vara ordentligt plastat eller försett med lock.

Temperatur kontroll skall göras varje gång det kommer livsmedelsleverans.

Kylarna skall hålla under +8 och frysar under -18

 Vid varuleverans: kontrollera, mot följesedeln, att alla varor kommit. Någon vara kan vara restnoterad. Anteckna detta eller informera ordinarie kökspersonal på plats.

6. Övriga maskiner i köket

Degblandaren: Se till så att skålen sitter rätt och att du valt rätt degkrok eller visp. Fäll ner skyddet och dra i spaken för att höja upp skålen. Starta maskinen på den gröna knappen. Reglera hastigheten, kör dock ej snabbare än på 4:an. Innan du stänger av maskinen, dra ner reglaget till 1:an. Diska skålen för hand med diskmedel, samt spola ur den med hett vatten. Torka med papper. Blandaren torkas av med fuktigt papper. Skyddsgallret tas loss och diskas i maskin liksom visp och degkrok.

Kaffekokaren: sätt på den genom att trycka på 1:an, välj antal koppar genom att trycka på pil ner. För 12 koppar behövs 2 mått kaffe. För ytterligare information se bruksanvisning.

Potatisskalaren: spolas ren med kallt vatten. Gallret i skalbehållaren måste sitta på plats, så att skalresterna fastnar där och inte går ner i avloppet. Vid rengöring bör även golvbrunnen spolas med kallt vatten.

Grönsaksskärare: De lösa plastdelar, på maskinen, får inte diskas i diskmaskinen. Rengör med diskmedel och borste, torka sedan torrt med papper.

Informera om Lean: målstyrningstavlan, ide`lappar o ide lista

Se även Arbetsflödesschema (speciellt blad)       

Egenvårdspärmen Gå igenom denna. Den står på kökets kontor.

Mobil används inte under arbetet. Endast på raster.

Obs! Kökets toalett får endast användas av kökspersonalen.

7. Vid skada och nödsituation

Gå igenom ”Första hjälpen” information

Förbandstavla finns i gången utanför köket och förbandslåda på kontoret.

Vid brännskador – kylkudde sitter på/ i frysen och kyl gel står i fönsterkarmen i köket.

Ögonskador – flaska på förbandstavlan knäck locket och häll i ögat.

Skärskador – ”första hjälpen” förband

Larm: Du måste bära med dig larmdosa (sändare) då du arbetar ensam, främst på helgerna då du är ensam i huset.

Brandvarnare finns inte i köket, med tanke på det os, som kan uppstå. Maskinerna har däremot säkerhetsspärrar. Jordfältsbrytaren slår ut vid elfel. Brandsläckare finns mitt emot frysarna.

Om det uppstår nödsituation, som elfel, frysarna sjunker drastiskt, översvämning: Ring den chef, som har beredskap. Om chefen ber dig ringa akutjouren finns en tavla med telefonnummer utanför städskrubben

BEHÖVER DU HJÄLP AV ANNAN PERSON TILLKALLA PERSONALEN I GÖKBOET ELLER LARMA.