Gökboets Processbeskrivning Matsedel

1. Steg 1.

Planering av matsedel

 • gå igenom eventuella synpunkter och önskemål från andra och egna erfarenheter.
 • ta hänsyn till budget, näringsläran, skolmatsedeln,
 • ta hänsyn till Malmö Stads miljöpolicy, (säsongsanpassat, öka andelen ekologiska  ingredienser, minska andelen kött, minska svin)
 • välja maträtter som kan lagas från grunden (undvika halvfabrikat)
 • ha koll på mattrender, nya smaker och varor på marknaden
 • ta hänsyn till förvaringsutrymme
 • ta hänsyn till antal ätande kontra personaltäthet
 • ta hänsyn till högtider och andra inplanerade aktiviteter
 • Utgå ifrån befintlig årsmatsedel
 • korrigera en gång per år så att veckodagar och helger, skollov etc. stämmer
 • månadsplanering görs efter skolmatsedel, eventuellt nya rätter läggs in i menyn
 • veckoplanering görs efter nya boende, personaltillgång andra omständigheter (fel i leverans, avstängt vatten, etc.)

2. Steg 2

Fastslå och sammanställa matsedeln

 • matsedelsmall finns i gemensamma dokument EBadm
 • lägg till information i ”info-rutan”
 • skriv ut

3. Steg 3

Förmedla matsedeln

 • dela ut matsedeln på gökottan måndag morgon för nästkommande vecka
 • lämna utrymme för eventuella frågor om maträtterna
 • lämna utrymmer för eventuella synpunkter på annan information på matsedeln

4. Steg 4

Samla in feedback genom att

 • sammanställa och analysera informationen från enkäterna
 • skriva in all feedback i loggboken, markera med blå eller rosa överstrykningspenna
 • fråga matgästerna vad de tycker om maten