Ledarskapsdagen 2014

Syftet med ledarskapsdagen är att skapa en möjlighet för Malmö stads chefer att mötas och få utrymme för såväl inspiration som reflektion. Temat för dagen var hur ledarskapet kan främja hållbar utveckling. 

Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh inledde med att reflektera kring att mycket har hänt sedan ledarskapsdagen 2013. Vi var då mitt uppe i en stor omorganisering som vi fortfarande arbetar med för att få vår organisation så effektiv och bra som möjligt. Han betonade hur viktigt det är att engagera sig, ta till sig ny kunskap och våga göra annorlunda för att kunna åstadkomma förändring. Att det krävs mod och uthållighet för att tänka om och tänka nytt.
Vi har var och en av oss i Malmö stad stora och viktiga uppgifter både som ledare för våra verksamheter och som ambassadörer för Malmö stad. Nu gäller det för oss allihop att vara med och föra arbetet vidare framåt.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh betonade att vi som arbetar inom offentlig verksamhet har Sveriges viktigaste jobb och riktade ett stort tack till alla ledare och medarbetare. Hon pekade på den förändring som Malmö genomgår, som är både spännande och krävande. På 18 år har en tredjedel av Malmös befolkning bytts ut och det ställer krav på den kommunala servicen. Det är också det fina med att arbeta för en kommun – att man är med och utvecklar en stad! De närmaste åren framhöll Katrin Stjernfeldt Jammeh att Malmö stad ska satsa på att minska klyftorna och bygga staden ”hel”.

Göran Carstedt – om mod och att skapa meningsfullhet

Förändring skapas genom att vi engagerar oss, tar till oss ny kunskap och vågar göra annorlunda. Att skapa energi hos medarbetarna är en viktig uppgift i ledarskapet.

- Det handlar det om att skapa förutsättningar så att alla är med och bidrar till utvecklingen. Engagerade medarbetare som vill vara med och hitta nya lösningar på våra utmaningar är en förutsättning för innovation och utveckling.

Göran Carstedt återkom också till Jan-Inge Ahlfridhs ord om att vi måste ha mod som ledare (och individer) och att vi måste våga göra misstag – det är bara när vi sover som vi kan vara säkra på att inte göra några misstag!

Att verka över gränserna

Malmö skapas av alla som bor och verkar i Malmö. Två företagare i staden, Anna Werntoft och Anna Nordström Carlsson pratade om sin syn på att verka i Malmö.

I samarbete mellan olika aktörer i staden finns en stor kraft som vi ska ta vara på. Vi behöver i ännu högre grad tänka tillsammans om stadens utmaningar och hitta gemensamma angreppssätt för att driva utvecklingen av Malmö som attraktiv stad.

Leo Razzak – om mångfald och innovationer

Leo Razzak – en social entreprenör i vår tid. Han pratade om identitet, mångfald och utanförskap och använde sig själv och sin livsresa som ett exempel på ett resultat av social investering. Han pratade om mångfalden som en förutsättning för att skapa ett dynamiskt och innovativt klimat och pekade på många exempel från sin tid på Fryshuset i Stockholm.

- Om vi gör ”problemskaparna” till problemlösare, så kommer vi att få se en enorm kraft! Om vi skapar delaktighet och involverar olikheter så skapas dynamik och innovationer. Det är det som är social investering. 

El Sistema – sida vid sida

Ett lysande exempel på social investering är El Sistema som bjöd på en gripande föreställning. El Sistema är en global rörelse som genom musiken vill skapa en social förändring i barns liv.

Några av Malmö stads chefer tycker till om ledarskapsdagen.

Har du tankar och reflektioner kring hur ledarskapet kan främja hållbar utveckling eller andra funderingar kring ledarskapet? Använd forumet på chefsfältet!