Samarbete och mod i fokus på Ledarskapsdagen 2019

Temat för dagen: Med förenade krafter, goda samarbeten, mod och tillit till varandra tar vi oss an de utmaningar och möjligheter som ett växande Malmö medför.

Moderator Susanna Dzamic inledde samtal kring dagens tema tillsammans med Andreas Norbrant, stadsdirektör, och Carina Tempel, HR-direktör i Malmö stad. Det var just vikten av mod och goda samarbeten som gick som en röd tråd genom dagen. Mod som vi behöver ingjuta i oss själva och varandra, så att vi vågar prova nya arbetssätt. Även ledarskapet behöver präglas av mod. Ökade behov av interna och externa samarbeten kommer att ställa andra krav på ledarskap än de vi ser idag.

Att skapa drivkraft och gemensam vilja att uppnå något stort

Utifrån sina erfarenheter från att leda räddningsinsatser utanför Somalias kust inspirerade Robert Karjel kring hur man skapar drivkraft hos individen. Han gick in på viktiga förutsättningar för att nå svåra mål och ta steg framåt i komplicerade projekt.

Vikten av att prioritera

Hur bryter man ner abstrakta teorier till konkreta aktiviteter? Var börjar man? Enligt Robert behöver man definiera vad som är absolut mest nödvändigt för att lösa utmaningen. Undvik att fastna i listor med omöjligheter. Gemensamma tydliga prioriteringar förvandlar skickliga instrumentalister till en välstämd orkester.

Att vara relevant

Trots ett dåligt utgångsläge, kan ett tydligt löfte om vad vi alla är med och bidrar till, underordna alla dåliga förutsättningar. Det finns en enorm kraft att hämta ur ett tydligt löfte, där alla medarbetare känner att de har en viktig roll att spela för att uppfylla detta.

Årets samarbete

Vinnare av Malmö stads nya utmärkelse Årets samarbete blev filmen Möte mellan generationer – ett bidrag från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Läs mer här.

Årets ledare

Vinnare av årets ledare 2019 blev Nina Svensson från Mellersta Förstadsskolan. Motivering:

”Genom sitt ledarskap, ett sällan skådat mod och ett aldrig sinande engagemang, skapas och utvecklas Malmös elevers bästa tänkbara utbildning.
Hen har värme och omsorg, en unik förmåga att se människor och en stark tro på varje individs potential.
Genom skratt och arbetsglädje leder hen sina medarbetare mot nya höjder med ledorden lärande, respekt och glädje”.

Halvmiljonstaden

Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör på ASF, Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör och Micael Nord, näringslivsdirektör gjorde en framtidsspaning mot 2047, då Malmö är en stad med en halv miljon invånare.
2028 har vi dessutom ett helt nytt regionalt sammanhang med en pendlingstid till Hamburg på tre timmar. Hur påverkar det vår arbetsmarknadsregion? Hur ska vi förbereda oss och tänka? Vad behöver vi göra?
Det handlar om att titta på allt från bostadsbyggande och stadens funktionaliteter till vilken stad vi vill skapa kopplat till mänskliga aspekter och stadens själ. Detta behöver vi forma i nära samarbete mellan privat, offentlig och ideell sektor.

Att arbeta tillsammans – inte bara samtidigt

Linda Hammarstrand, tidigare Director of Passion på Clarion Hotel, där hon hade uppdraget att utveckla företagskulturen och skapa Nordens mest attraktiva arbetsgivare.

Att skapa en attraktiv kultur

Linda gav några tips på vägen:
– Skapa ett tydligt löfte, som alla kan vara med och bidra till. Det är otroligt viktigt att förmedla att alla har en nyckelroll.
– Bygg en kultur där vi gör varandra bättre. Ingjut det värdet i medarbetarna.
– Liksom i stafett vilar framgångarna i övergångarna.
– Dela värdefulla berättelser om hur vi skapar värde tillsammans.
– Kultur handlar om hur vi gör saker – prata därför om beteenden snarare än procentsatser.

Linda avslutade med att konstatera:
Framtiden kommer av sig själv, framgången skapar vi. Så det handlar om att göra vanliga saker ovanligt bra.