Rättelse av lön

Det finns olika sätt att rätta en lön som är fel eller är på väg att bli fel. I många fall kan du själv åtgärda det som blivit fel. Annars räcker det oftast med att fylla i webbformuläret "Rättelse av lön".
I enstaka fall kan en blankett behöva bifogas i webbformuläret. Vid vilka tillfällen samt blanketten hittar du längre ner på sidan.


Du som chef/anställningsrapportör/HR-rapportör kan själv åtgärda fel i systemet innan sista dag att bevilja (innan lönen körs) har passerat.
Till exempel kan du ändra:

1. Medarbetarens rapportering av turbyte, frånvaro, avvikande tjänstgöring
2. Schema eller placering som behöver kopplas
3. När bokningar i Vikariebanken blivit godkända
efter import till Personec, registrera och bevilja arbetade pass på HRutan i
Avvikande tjänstgöring

I följande fall räcker det med att chef/anställningsrapportör/ HR-rapportör fyller i webbformulär "Rättelse av lön" till exempel när det gäller:

1. För sent beviljad anställning
2. Ändring av frånvaroorsak
3. Frånvaro som ska tas bort
4. Medarbetaren har flexat in, men inte blivit friskanmäld
5. Ändring av omfattning på deltidsfrånvaro om det finns en placering kopplad
6. Frånvaro del av dag som skulle rapporterats i flexen, men felaktigt lagts in under frånvaro (när det blir felmeddelande i flexen)
7. För sent beviljad avvikande tjänstgöring
8. Timavlönad. vars arbetade timmar beviljats försent. Registrera
och bevilja arbetade pass först på HRutan i Avvikande tjänstgöring
9. Timavlönad vars placeringsschema blir ändrat
efter lönekörning
10. Felrapporterad tid för timavlönad

Chef/anställningsrapportör/ HR-rapportör behöver bifoga en attesterad rättelseblankett i webbformuläret i till exempel följande fall:

1. Omvandla semesterdag till kontant ersättning
2. Frånvaro som inte medarbetare/chef kan lägga in i HRutan, t ex studieledighet med lön och orsaker som rör smitta
3. Utbetalning av flex under pågående anställning
4. Arvode
5. Tillägg/avdrag

Direktlänk till rättelse-blankettPDF (pdf, 83.3 kB)
Du måste ha internet Explorer 11 för att kunna fylla i blanketten direkt på nätet.

Skanna blanketten med din mobil

Med appen Office Lens till IOS eller Android, kan du enkelt skanna rättelse-blanketten med hjälp av din mobil.

Inkommer rättelse enligt tidplan så sker korrigering till nästkommande löneutbetalning. Information om viktiga datum för att rätt lön ska utbetalas hittar du i tidplanen!