Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Stadskontorets sommarfest 13 juni

Här anmäler du dig till stadskontorets sommarfest 13 juni. Anmäl dig senast 31 maj!

Mer om sommarfesten hittar du i den inbjudan du fått via mejl. Välkommen!