Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Seminarium om styrdokument 21 november

Här anmäler du dig till seminariet om nämndsövergripande styrdokument 21 november. Anmäl dig senast 14 november!

För att utveckla förvaltningens arbete med nämndsövergripande styrdokument bjuder stadskontorets ärendegrupp in till seminarium. Genom seminariet vill vi:

  • inleda ett lärande samtal kring vårt arbete på detta område
  • utveckla vår ärendeberedning gällande styrdokument
  • lära av varandra och få en inblick i våra olika verksamhetsområden
  • utveckla den interna samordningen

Kommer du? Förbered dig genom att...

  • läsa Malmö stads riktlinjer för utformning av styrdokument
  • fundera kring följande frågor: (1) vilka nämndsövergripande styrdokument är mest relevanta inom ditt verksamhetsområde?, och (2) upplever du att de dokumenten styr Malmö stads verksamhet inom området på ett bra sätt?