Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Ärendeworkshop 24 maj

Här anmäler du dig till ärendeworkshop om ekonomiska konsekvenser 24 maj.

Tid: 13–16
Plats: Stadshusets KC, lokal Stortorget
Målgrupp: Handläggare och chefer på stadskontoret

--- Om workshopen ---

 

Många av de frågor vi arbetar med här på stadskontoret medför stora ekonomiska konsekvenser för Malmö stads organisation. Detta gäller för så skilda områden som infrastruktur, evenemang, nya policies och större utredningar. Därför är det viktigt att vi i vårt utredningsarbete är duktiga på att identifiera och utreda ekonomiska konsekvenser.

 

För att utveckla vår kompetens inom detta område bjuder stadskontorets ärendegrupp in till workshop 24 maj. Denna workshop är en del av ett bredare utvecklingsarbete av stadskontorets ärendeberedning och fler workshops, föreläsningar, ärendeverkstäder och utbildningstillfällen kommer att anordnas framöver.

 

Syfte

 

--- Utveckla vår förmåga att identifiera ekonomiska konsekvenser

--- Utveckla vår förmåga att utreda ekonomiska konsekvenser

--- Dela erfarenheter

--- Stärka samarbetet mellan avdelningarna på stadskontoret

 

Innehåll

 

--- Viktigt att veta om ekonomistyrning

--- Erfarenheter från riktiga ärenden

--- Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte