Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Projekt: så hanterar du administration och ekonomi

Rätt hantering underlättar och kvalitetssäkrar ditt projekt på många plan. Här laddar du ned stadskontorets rutiner.

Med hjälp av stadskontorets rutiner får du som projektledare eller projektmedarbetare stöd och hjälp i det dagliga projektarbetet.

Att ett projekt hanteras korrekt är viktigt eftersom det underlättar för fortsatta arbetet och säkerställer att beslut och dokumentation hanteras rätt.