Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

e-postsignatur

Enhetliga e-postsignaturer pekar på ordning och reda i Malmö stad. Här får du hjälp med hur du ställer in din signatur i Outlook.

Ditt namn och Malmö stad skriver du i Arial Bold 10. Övrig information i Arial Regular 10. Så här ska det se ut: