Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen hjälper dig och din avdelning i kommunikationsfrågor. Här får du veta mera om detta.

Råd och stöd i kommunikationsfrågor?

Behöver du hjälp med något inom kommunikationsområdet? Varje tisdag eftermiddag håller kommunikationsenheten öppet hus mellan kl 13-15 i rum 5054. Du behöver inte anmäla dig innan, det är bara att dyka upp.

Två kommunikatörer är på plats vid varje öppet hus, för att ge råd och stöd i frågor som rör kommunikation.

Till öppet hus kan du komma för att till exempel få hjälp med kortare kommunikationsinsats, diskutera ett kommunikationsbehov eller få råd och stöd med exempelvis nyhetsvärdering, budskapsformulering, planering av kommunikationsinsats eller kanalval.

Så uppdaterar du din profil i kontaktboken

En bra beskrivning i kontaktboken – som du fixar på några minuter – gör det lättare för andra att avgöra om du är den rätte att kontakta i en viss fråga. Här får du veta hur du uppdaterar din profil.

e-postsignatur

Enhetliga e-postsignaturer pekar på ordning och reda i Malmö stad. Här får du hjälp med hur du ställer in din signatur i Outlook.

Mallar för stadskontorets publikationer

Stadskontoret ska vara en tydlig avsändare i alla sammanhang. Därför finns det ett antal mallar i programmen Word och InDesign. Målgruppen för mallarna är handläggare och kommunikatörer.

Stadskontorets videoproduktioner

Kommunikationsavdelningen stödjer samtliga avdelningar på förvaltningen inom området video – här kan du läsa hur arbetet går till och hur vi prioriterar.