Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Medarbetarsamtal

Varje år ska du som medarbetare ha medarbetarsamtal med din chef. Här laddar du ned stadskontorets mall för samtalen.

Medarbetarsamtalet är ett verktyg att utveckla både dig som medarbetare och verksamheten i stort. Samtalet är en uppföljning av hur ditt uppdrag och arbete genomförts under det gångna året men det berör även områden som verksamhetsutveckling, kompetens, utvecklingsbehov, arbetsmiljö, delaktighet, jämställdhet och mångfald. Medarbetarsamtalen genomförs mellan augusti och december. 

Leder till utvecklingsplan

De utvecklingsaktiviteter, mål och effekter som du och din chef gemensamt kommer överens om i medarbetarsamtalet ska kortfattat dokumenteras i en utvecklingsplan.