Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Saldo

Här får du veta mera om hur det funkar med plus och minus på flexen.

Tidpunkten för flexavstämning är olika beroende på vilken avdelning du arbetar på:

  • HR, Ekonomi, Kommunikation och IT: 30 september
  • Intern ledning och stöd, Analys och hållbarhet, Omvärld och näringsliv: 31 december

Vid den tidpunkten får ditt saldo uppgå till högst +40 timmar och till lägst -20 timmar.

Så här fungerar det med ditt flexsaldo:

  • plussaldo upp till 40 timmar och minussaldo ner till 20 timmar överförs till nästa period
  • minussaldo utöver -20 timmar ger löneavdrag med 1/165 av månadslönen
  • plussaldo utöver + 40 timmar bortfaller och medför ingen rätt till ersättning.
  • om du slutar din anställning görs vid minussaldo ett löneavdrag med 1/165 av månadslönen och vid plussaldo en utbetalning med 1/165 av månadslönen

Om större avvikelser uppstår ska du och din chef planera för att du tar ut flexledighet eller arbetar in tiden.