Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Riktlinjer för föräldraledighet

Det ska gå att kombinera arbete och familjeliv. Här hittar du stadskontorets riktlinjer för föräldraledighet.

Stadskontoret strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är en självklarhet att både kvinnor och män ska kunna kombinera förvärvsarbete och familjeliv. Erfarenheter som förälder ses som en värdefull erfarenhet som berikar arbetslivet.

Denna riktlinje har tillkommit med syftet att underlätta möjligheten att kombinera arbete och föräldraskap. Riktlinjerna bygger på såväl lagstiftning som kommuncentrala policies och riktlinjer och beskriver hur stadskontoret bör förhålla sig till dessa.