Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Arbetsmiljö

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till ett hållbart arbetsliv och ger förutsättningar för ökad kvalitet och bättre resultat. Här hittar du som är chef på stadskontoret det stöd du behöver.

Att utveckla arbetsmiljön är att utveckla verksamheten. Det finns tydliga samband mellan en god arbetsmiljö, trivsel, motivation och produktivitet och kvalitet i verksamheten.

Ett sätt att utveckla verksamheten är att definiera och förbättra processerna i verksamheten. I bästa fall ingår arbetsmiljöfrågorna och det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett naturligt inslag. Det kan handla om såväl det dagliga arbetet som i det övergripande ledningsarbetet.

Så gör du som chef

Du som chef ska initiera, leda, samordna och följa upp det systematiska arbetsmiljö­arbetet på arbetsplatsen. I detta ingår att:

  • i det löpande arbetet samarbeta med skyddsombudet som har särskild kompetens i arbetsmiljöfrågor
  • involvera medarbetarna i det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att dina medarbetare utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet