Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Utbildning och support i Platina

Ibland behövs det extra stöd i ärendehanteringen. Här hittar du som jobbar på stadskontoret rätt person att vända sig till.

När du är ny i Platina eller behöver stöd i ärendehanteringen kan du vända dig till din superanvändare. Varje avdelning har en superanvändare för hantering av vardagliga frågor. På kanslienheten finns också superanvändare som du kontaktar om du behöver utbildning i Platina eller har stött på problem i systemet.