Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Stödmallar för tjänsteskrivelser

Handläggarna på välfärdsavdelningen har tagit fram fyra stödmallar som alla som skriver ärenden kan använda. Ladda ned dem här!

Målgruppen för stadskontorets tjänsteskrivelser är i första hand politiker i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tjänsteskrivelserna ska naturligtvis innehålla fakta och bedömningar som är till nytta för politikerna då de ska sätta sig in i ett ärende inför beslut. Även formfrågor är viktiga: enhetliga beslutsmeningar och underrubriker för bättre struktur är två exempel.

Enkla att använda

De nya stödmallarna är ett komplement till ärendehandboken och en frivillig hjälp för dig som utredare och handläggare. I mallarna finns både hjälptexter och exempel på faktiska formuleringar. Mallarna är utformade för att användas som skrivanvisningar - själva arbetet gör du fortfarande i Platina.