Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Inkommande post

Här får du veta mera om hur du hanterar inkommande post.

Inkommande post når stadskontoret på olika sätt. Postöppnings- och registreringsrutiner ser olika ut beroende på adressat. Tänk på att begreppet post även innefattar exempelvis fax, e-post och sms.  

Är du osäker på vem som är rätt mottagare? Då lämnar du omgående handlingen till den registratorsfunktionen.

Post adresserad till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller stadskontoret utan angivande av personlig adressat

... ska öppnas, ankomststämplas och registreras i diariet eller på postlistan hos stadskontorets registratorsfunktionen. Därefter delas posten ut till berörda politiker och tjänstemän.

Post adresserad till någon av stadskontorets avdelningar utan angivande av personlig adressat

... ska öppnas, ankomststämplas och registreras i diariet eller på postlistan hos registratorsfunktionen.  Därefter delas posten ut till berörda personer.

Post adresserad till namngiven person

... delas ut till personen och ska öppnas, ankomststämplas och registreras i diariet eller på postlistan av registratorsfunktionen.  Var och en har ansvar för att lämna sådan post till registratorsfunktionen.

E-post och fax

...som kommer direkt till dig och din e-postadress: du har ett eget ansvar för att sådan post hanteras på ett korrekt sätt. E-post bör skickas in direkt via Outlook under fliken Platina.

SMS

...av icke-ringa betydelse kan vidarebefordras till mailboxen och hanteras på samma sätt som e-post. Du kan också skriva en tjänsteanteckning och lämna denna till registratorsfunktionen för registrering.