Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

För arkivredogöraren

Arkivredogörare? Här hittar du inventeringsplan och exempel på hur den kan se ut.

Du ska gallra arkivhandlingarna en gång per år. Gallringsfristerna hittar du i dokumenthanteringsplanen.

Efter gallring lägger du handlingarna i arkivboxar för leverans till stadsarkivet.