Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Stadskontorets lokaler

I februari gör stadskontoret omflyttningar utifrån den nya organisationen och ansvarsfördelningen. Här får du veta mera om detta.

En av grundtankarna med omflyttningen är att stadskontorets nya organisation och ansvarsfördelning ska synas i hur förvaltningen använder lokalerna. Dessutom ska Kontaktcenter flytta in på bottenplan och därför behöver stadskontoret förtäta.

Så flyttar vi

Under ledning av planeringssektionen kommer en flyttfirma att genomföra flytten i ett svep 12-14 februari. Flytten kommer att vara baserad på den avdelningsvisa fördelning som var uppe i förvaltningsrådet nu i december och som stadsdirektören beslutat om.

Den exakta placeringen för var och en kommer att hanteras av respektive avdelning. Varje avdelning kommer också att göra en riskbedömning i samband med förändringen.

Alla behov till Navet

Stadskontorets interna stöd- och servicefunktion Navet är ingången för allt som rör flytten – inklusive inköp. Kontakta därför Navet med din verksamhets synpunkter, önskemål och behov.

Frågor om flytten 12-14 februari? Mejla Navet på stk.navet@malmo.se eller ta kontakt med Bo Källmark som projektleder det hela.