Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Beslut och arbetsgång: en översikt

Här hittar du en översikt över stadskontorets utvecklings- och förändringsarbete.

  • stadsdirektören och stadskontorets ledningsgrupp leder utvecklings- och förändringsarbetet med hjälp av en projektledning
  • efter samverkan med de fackliga organisationerna beslutade stadsdirektören 12 december om ny avdelningsstruktur och övergripande ansvarsfördelningPDF (pdf, 536.4 kB)
  • under våren 2019 fortsätter stadskontoret med det gemensamma utvecklingsarbetet
  • efter samverkan med de fackliga organisationerna beslutade stadsdirektören 3 april om fördjupad ansvarsfördelningPDF (pdf, 588.4 kB)
  • efter samverkan med de fackliga organisationerna beslutade stadsdirektören 9 maj om enheter och sektioner på avdelningarnaPDF (pdf, 90.8 kB)
  • den förändrade organisationen var på plats vid halvårsskiftet 2019
  • stadskontoret har gjort en processuppföljning av utvecklingsarbetet 2018-2019 (Sharepoint för stadskontorets medarbetare)
  • nu fortsätter utvecklingsarbetet med fokus på arbetssätt, kultur och ständiga förbättringar
  • prioriteringar under hösten 2019 är en gemensam verksamhetsplanering och utveckling av en ledarskapsidé och en medarbetarskapsidé