Stadsdirektör

Andreas Norbrant är stadsdirektör och chef för stadskontoret. Andreas leder stadskontoret i uppdraget att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att leda, samordna och ha uppsikt över den kommunala verksamheten.

Till sitt förfogande har Andreas Norbrant en ledningsstab och stadskontorets ledningsgrupp. Grunden för det samlade arbetet i Malmö stad lägger stadsdirektören i stadens ledningsgrupp där han tillsammans med förvaltnings- och bolagsdirektörerna leder staden.