Omvärld och näringsliv

Här får du veta mera om avdelningen Omvärld och näringsliv.

Avdelningen Omvärld och näringsliv leder stadens arbete med att främja hållbar tillväxt. Här finns bland annat också stadens övergripande omvärldsfrågor, internationellt arbete, turism, arbetsmarknadsfrågor, säkerhet och beredskap, migration och stöd till den idéburna sektorn.