Ledningsstab

Här får du veta mera om stadskontorets ledningsstab.

Ledningsstaben stödjer stadsdirektören i arbetet att leda staden. Detta kan innebära uppgifter i att leda, samordna och koordinera speciella uppdrag både inom stadskontoret och med andra förvaltningar, bolag och externa organisationer.

Ledningsstaben hanterar även – på stadsdirektörens uppdrag – särskilda ärenden och uppdrag för kommunstyrelsen.