Ledningsgrupp

Här ser du vem som sitter i stadskontorets ledningsgrupp och när ledningsgruppen har möte under 2019. Här finns också länkar till protokoll från sammanträdena.

Stadskontorets ledningsgrupp är ett stöd för stadsdirektören i arbetet med att leda och samordna stadskontorets verksamhet och att leda, samordna och uppsikt över Malmö stads verksamheter.

Ledningsgruppen består av avdelningscheferna och stadsdirektören. När ledningsgruppen har interna ledningsfrågor på agendan medverkar också cheferna för förvaltningens interna ledningsfunktioner.

Varannan vecka fokuserar ledningsgruppen på förvaltningsinterna frågor och då leds mötena av Jonas Rosenkvist, avdelningschef för Intern ledning och stöd. Övriga möten leds av stadsdirektör Andreas Norbrant.