Intern ledning och stöd

Här får du veta mera om avdelningen Intern ledning och stöd.

Avdelningen Intern ledning och stöd arbetar med stadskontorets ekonomi, utveckling, planering, kansli, HR och kommunikation. Här finns också valsektionen, stadens centrala juristfunktion och dokument- och ärendehantering.