HR

Här får du veta mera om stadskontorets HR-avdelning.

HR-avdelningen leder arbetet inom HR- och arbetsgivarområdet för staden som helhet. Avdelningen företräder staden som arbetsgivare och tecknar alla kollektivavtal. Här finns också förvaltning av stadens HR-system.