Ekonomi

Här får du veta mera om stadskontorets ekonomiavdelning.

Ekonomiavdelningen leder ekonomiarbetet för staden som helhet. Avdelningen förvaltar stadens ekonomisystem och rapporteringssystem. Här finns också stadens strategiska inköpsverksamhet och stadens försäkringsskydd.