Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Organisation

Stadskontoret stödjer kommunstyrelsen i att leda, samordna och ha uppsikt över den kommunala verksamheten. Här hittar du allt om hur förvaltningen är organiserad.