Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Budget och uppföljning: instruktion

Vem gör vad och hur går det till? Här får du veta hur stadskontoret ska jobba med budget och uppföljning.

Instruktionen för budget och uppföljning är ett komplement till riktlinjerna för ekonomistyrning. Instruktionen beskriver ansvar och befogenheter för kommunstyrelsen och stadskontoret. Här finns också en beskrivning av hur stadskontoret upprättar årsbudget och löpande budgetuppföljning.