Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Om tillämpningsanvisningarna

Här hittar du mera om hur vi på stadskontoret hanterar underskrifter, ombokningar och mycket annat.

Alla som medverkar i förvaltningens ekonomiska hantering ska göra rimlighetskontroller. Om du upptäcker brister ska du rapportera till din arbetsledare eller kontaktekonom.

Om underskrift

Om beslutsattest görs genom namnunderskrift ska denna göra med varaktig skrift. Tillfälligt förordnad beslutsattestant ska dessutom datera gjord attest.

Vid fakturering gäller underskrift av faktureringsunderlag som attest av inkomsten.

Om ombokningar

Vid ombokningar av transaktioner ska du notera både på bokföringsordern och i det ursprungliga verifikatet:

  • vad som blivit ombokat
  • datum för ombokningen
  • kodsträng för ombokningen
  • vem som initierat ändringen

Bokföringsorderns verifikationsnummer ska noteras och signeras på originalverifikatet efter registrering i ekonomisystemet. Bokföringsorder får inte beslutsattesteras av den person som registrerar omföringen eller uppbokningen i ekonomisystemet.

Förteckning över attestberättigade

Förvaltningsavdelningens ekonomienhet upprättar varje år en förteckning över de personer och de ersättare som har beslutsattest. Aktuell förteckning med namnteckningsprov ska förvaras hos ekonomienheten.