Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Attestinstruktion

Attester är en viktig funktion i vår interna kontroll. Här får du veta mera om detta.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett övergripande attestreglemente och kommunstyrelsen har utarbetat kompletterande kommungemensamma anvisningar.

För stadskontorets verksamhet finns attestinstruktioner med specifika anvisningar för kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige. Huvudregeln är att rätten att beslutsattestera följer med budgetansvaret. I instruktionen för budget och uppföljning kan du se vem på stadskontoret som har budgetansvar. I attestinstruktionerna kan du se vem som har rätt att attestera olika typer av kostnader och intäkter.

Stadsdirektören kan justera: använd blanketten nedan

Attestförteckningen är en förteckning med namnprov på vilka personer som har attesträtt. Blanketten här nedan ska användas som underlag för stadsdirektörens beslut till exempel när:

  • någon ny person ska gå in i en av de roller som har attesträtt enligt attestinstruktionen
  • när någon ska gå in som ersättare för den ordinarie attestanten

Blanketten lämnar du ifylld till din kontaktekonom.