Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Hålltider

Här hittar du hålltider för planerings- och uppföljningsprocessens olika aspekter: budget, verksamhetsplanering, intern kontroll, delårsrapportering och årsanalys.