Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Ansvarsfördelning

Här hittar du vem som ansvarar för vad i stadskontorets planerings- och uppföljningsarbete. Alla på förvaltningen - både du som är chef och du som inte är det - har en roll i detta arbete.