Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Stadskontorets förvaltningsråd

I förvaltningsrådet möts arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kring verksamhetsutveckling och arbetsmiljö på stadskontoret. Här får du veta mera om detta.

Arbetsgivaren och arbetstagaren samverkar för att på ett systematiskt sätt arbeta för en god arbetsmiljö. I förvaltningsrådet ingår representanter för arbetsgivaren och för Saco och Vision.  

Förvaltningsrådet är också skyddskommitté vilket innebär att rådet behandlar förvaltningens arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att vidta och fullfölja nödvändiga åtgärder på arbetsmiljöområdet. 

Den arbetsrättsliga grunden utgörs av Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF).