Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Mål och styrning

Här hittar du dokument som styr just stadskontorets verksamhet.

Nämndsbudget 2020

Ett av de viktigaste styrdokumenten för stadskontoret är nämndsbudgeten. Här får du veta mera om denna.

Styrdokument

Här hittar du övriga styrdokument, rutiner och riktlinjer som – liksom nämndsbudgeten – gäller specifikt för stadskontoret.