Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Privat användning


Det är möjligt att använda mobiltelefonen för privat bruk. Be om att få en delad faktura, vilket innebär att kostnader för privata samtal skickas på en faktura till medarbetarens hemadress, medan jobbsamtal skickas på faktura till ekonomienheten. Om medarbetaren vill nyttja denna möjlighet kontakta Malgorzata Nowacki, HR- och ekonomienheten.

När mobiltelefonen används för privata telefonsamtal och SMS i Sverige ska alltid prefixet 70 anges. Detta gäller också privata telefonsamtal från Sverige till utlandet.

Däremot fungerar inte prefixet för att ringa/skicka SMS privat utomlands och inte för mobilsurf utomlads. Dessa kostnader måste anmälas till Malgorzata Nowacki, Revije Momcilla eller Nina Anthonius.  De kommer att göra löneavdrag motsvarande kostnaden.