Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Säkerheten i stadshuset

Vid fel på fastigheten kontakta fastighetsskötaren, telefon 43535. Efter kontorstid ringer Du telefon 020-45 46 47 (begär kommunteknik, fastighetsservice jour).

För utrymning vid brand, bombhot eller annan fara, se under rubrik utrymning.

När du går hem från arbetsplatsen:

  • Stäng kontorsdörrar (mot brandspridning och stöld)
  • Kontrollera att fönster och ytterdörrar är stängda och låsta
  • Se till att skräp och emballage inte samlas runt våra byggnader (mot anlagd brand).

Lokal säkerhetssamordnare är Charlotte Valsberg, som verkar för att SBK följer Malmö stads säkerhetspolicy samt samordnar kontorets säkerhetsarbete. Säkerhetssamordnaren ansvarar också för förvaltningens skaderapportering t ex vid stöld och brand.


Respektive skyddsombud är ansvariga för de olika våningarnas förbandslådor.

In- och utpassering av besökande

Du som kallar till möten kan öka servicen till de besökande och samtidigt underlätta för receptionspersonalen genom att på enklaste sätt informera dem om kommande möten.

Kallar du till möten då receptionen är stängd ska in- och utpassering ske via personalentréerna. Se då till att någon möter upp vid entrén.