Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Tjänsteresor

Tjänsteresor ska godkännas av respektive avdelningschef/enhetschef.

Utomnordiska resor ska godkännas i delegation av stadsbyggnadsdirektören. I god tid innan resan bokas ska du som resenär fylla in en ansökan, se blankett sist på sidan. Ansökan ska tillstyrkas av avdelningschefen och därefter lämnas till Kristina Andersson, på avdelningen för juridik och kansli. Du som resenär ansvarar för att själv behålla en kopia på beslutet.
Vid godkänd ansökan bifogas beslutet både i EKOT och till reseräkningen.

Vid avbokning av utomnordiska resor skall beslutet alltid bevaras och bifogas till fakturorna i ekonomisystemet EKOT.

Reseförskott söks av medarbetaren i HRutan (Mina resor) och här kan man även efter avslutad resa göra en reseräkning för traktamentet, utlägg mm.

Resor under 5 mil ska ej registreras i Mina resor (även vid övernattning). Undantag är för utlägg eller kilometer-ersättning.
Exempel: Om du kört bil i tjänsten eller vid ersättning för bussresa eller parkering.


Att göra före din resa

1) Fyll i blanketten "Resplan och resförskott" som finns på Komin

2) Lämna till chef för beslutsattest.

3) Medarbetaren måste spara resplanen.

Nu kan resan bokas

För utomnordiska resor se rutin ovan.

Att göra efter du har rest

1) Resplan, originalkvitton och program häftas till utskrift av reseräkningen.
Vid utomnordiska resor ska även ”Ansökan om resor utanför Norden” bifogas.

2) Chefen attesterar i Mina resor

3) Reseräkningen med bilagor lämnas till ansvarig på respektive avdelning.

4) Reseräkningarna inklusive originalkvitton och program är räkenskapsinformation som ska arkiveras på samma sätt som övriga verifikationer, centralt på förvaltningen i 10 år efter utgången av det bokföringsår då utbetalningen ägde rum.

Förvaltningens hr- och ekonomienhet kommer att 1 gång/månad få en rapport från HR-service över reseräkningar där utbetalning skett via Mina resor. Med rapporten som grund säkerställs att alla underlag finns arkiverade.

Varje utlägg måste verifieras med kvitto. Om kvitto saknas kan ersättning inte beviljas. Eftersom ersättningen redan är utbetald kommer nettolöneavdrag att ske.

SMS-biljetter godkänns ej.

Vid utlägg för representation, utbildning etc. skall syfte, deltagarförteckning mm bifogas enligt gällande riktlinjer.

Blankett för resor utanför Norden

Ansökan för resor utanför NordenWord (word, 34.5 kB)

Fylls i och lämnas till chef  samt bifogas räkningen i Ekot.

PowerpointPowerpoint (powerpoint, 181 kB) Powerpoint (powerpoint, 181 kB)om reseräkningar