Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Öresundsbiljetter

Öresundsbiljetter hämtas hos Nina Anthonius på ekonomienheten (gäller endast för Stadsbyggnadskontoret).

Använd bifogad blankett:

ÖresundsbiljetterWord (word, 47 kB)

Blanketten måste vara underskriven av din chef.

Ange alltid deltagare och syfte.

Bifoga alltid program.

Kontakta ekonomienheten ett par dagar innan du har tänkt att resa.