Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

PM - arbetsordning för utvecklingsprojekt med delvis extern finansiering

1. Interna idéer och externa förfrågningar om projekt delges tidigt samordnaren av internationellt arbete. Denne bereder ärendena för beslut i ledningsgruppen.

2. Beslutsunderlaget ska innehålla:

  • Beskrivning av projektet (Effektmål, projektmål, tidplan, resursplan)
  • Syfte (metodutveckling, kompetensutveckling, produktutveckling eller  omvärldsbevakning, se särskilt PM)    
  • Beskrivning av implementering - hur kan projektet göra nytta

3. Beslutet kan bli positivt om något av följande gäller:

  • Mycket lite extraarbete - projektinnehållet är redan prioriterat i gällande verksamhetsplan
  • Viktig kompetensutveckling som prioriterats i kompetensförsörjningsplaner
  • Metod-, kompetens- eller produktutveckling som bedöms som oundgänglig för att  säkerställa kontorets professionalism på sikt
  • Omvärldsbevakning som bedöms som oundgänglig för kontorets framtida verksamhet

4. Ledningsgruppen fungerar inledningsvis som styrgrupp för projekten.

5. Projekten planeras enligt SBK Projekthandbok - när formell styrgrupp utsetts upphör ledningsgruppens uppdrag.

6. Rapporter ska fortlöpande ges samordnaren av internationellt arbete.

7. Efter avslutat projekt ska ledningsgruppen informeras om utvärderingsresultat.