Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Fax

Inkommande fax skall omedelbart tas omhand av postansvarig på respektive avdelning, ankomststämplas och lämnas till berörd person samt diarieföras om det är en allmän handling.

Trafikjournalen (logglistan) som med jämna mellanrum skrivs ut av sig själv skall sparas i en pärm som förvaras intill faxen.

Utgående fax skall alltid åtföljas av ett försättsblad. Sändrapporten (=kvittot) skall sparas tillsammans med den faxade handlingen och diarieföras om det är en allmän handling.

Kontorets olika faxnummer är följande:

343563  Direktör, Stab och Planavdelning

970314 Personal- och ekonomienheten, Informationsenheten
304703  Boplats Syd
303843  Bostadsanpassning

342390  Stadsarkitektavdelning

342408  Stadsmätningsavdelning