Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Posthantering

All extern post till kontoret lämnas av ServiceBiten till kansliet. Efter ankomststämpling och sortering hämtas posten av avdelningarnas postansvarige, som ombesörjer att posten når rätt handläggare.

Brev/fax/e-post som är personligt adresserad och som berör stadsbyggnadskontorets verksamhet skall omgående lämnas till postansvarig på respektive avdelning för ankomstregistrering och eventuell diarieföring.

Vid frånvaro skall personligt adresserad post öppnas av postansvarig eller utsedd ersättare.