Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Medborgardialog

SBK ska värna om goda relationer med medborgarna genom professionell service med kundens nytta i fokus och bidra till aktiv dialog och delaktighet i Malmös stadsutveckling.

  • Utveckla malmo.se
  • E-tjänster
  • Utveckla medborgardialogen
  • Digitala dialogverktyg
  • Kunddisk