Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Interndialog

Ledning och medarbetare ska känna ägarskap för förvaltningens uppdrag och en god kommunikation med syfte att uppnå SBK:s verksamhetsmål och bidra till en utvecklande arbetsmiljö.

Prioriterade åtgärdsområden under 2016-2017 är:

  • Bygga och vårda relationer
  • Kommunikationslöften på SBK
  • Mötesutbildning för projekt
  • Mer organiserat skapa-vi-känsla